proiect


Primul serviciu de pescaturism din România.

Doar în Mila 23, Delta Dunării.

PuteÈ›i trăi o zi din viaÈ›a unor pescari autentici, alături de aceÈ™tia, într-un sat pescăresc prin Deltă. VizitaÈ›i o gospodărie pescărească tradiÈ›ională din Mila 23, È™i aveÈ›i prilejul unei experienÈ›e inedite, de cultură È™i gastronomie pescărească, prietenoasă cu natura bogată a Deltei Dunării.

Timp de 3 ore însoÈ›iÈ›i pescarii în traseul lor zilnic printre vârÈ™e È™i vintire, È™i apoi gătiÈ›i împreună peÈ™tele colectat, în gospodăria lor, sau chiar pe mal, în gradina de legume. Dacă recoltaÈ›i prea mult peÈ™te, vă opriÈ›i la cherhana să predaÈ›i surplusul. Legendele pescăreÈ™ti vă vor îmbogăți călătoria È™i vechile reÈ›ete ale multi-premiatelor bucătărese din Mila 23 vă vor surprinde cu feluri de a găti peÈ™tele la care nu v-aÈ›i fi gândit.

Traseele speciale pentru pescaturism sunt parcurse cu ghid, în lotci special construite pentru turism, elegante È™i confortabile, bazate pe tradiÈ›ia marangozilor, constructorii de bărci din Deltă.

Pescaturismul este o formă de ecoturism È™i turism responsabil, cultural, făcut cu grijă față de mediu. Proiectul „Lotca Habitat: Pescaturism în Delta Dunării” este iniÈ›iat de Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic la canoe È™i fost pescar în Mila 23.